Home

Et interview med den peruvianske kongresmand Villanueva

Linux Today bragte tirsdag den 21. maj 2002 følgende interview med den Peruvianske kongresmand Dr. Edgar Villanueva.

Intervievet blev gennemført på spansk og oversat til engelsk med hjælp fra Spanish.com.

Linux Today har givet tilladelse til denne oversættelse til dansk som er foretaget på basis af den engelske tekst.

Slut med Microsoft-FUD: Et interview med den peruvianske kongresmand Villanueva

Den 21. maj 2002.

Af Dee-Ann LeBlanc fra Linux Today og Stacey Tipton fra Spanish.com

[ Linux Today vil gerne give udtryk for sin tak til Spanish.com som har leveret en professionel oversættelse i forbindelse med dette interview. En spansksproget version af denne artikel findes hos Pimiento Linux . - redaktøren ]

I hverdagens dag til dag forretningdriven og politik sker det en gang imellem at der foregår noget virkeligt betydningsfuldt. Ved den slags ledligheder kan ganske almindelige breve blive til ledestjerner der fører til forandring, og en politiker fra en lille bjergprovins i Peru kan forandre sig til en helt for dem der tror på sagen, både hos hans landsmænd og rundt om i resten af verdenen.

Den 21. marts 2002 skrev Direktøren for Microsofts peruvianske afdeling, Juan Alberto González, et brev til den peruvianske kongresmand dr. Edgar David Villanueva Nuñez vedrørende et emne der ligger Microsoft meget på hjerte - eller måske mere korrekt et emne som havde fået ledelsen hos Microsoft til at "gøre mærkelige fakter" idet de nægtede at tro på at det kunne være sandt. Det nu berygtede brev udtrykte Microsofts bekymring ved logforslag nummer 1609, "Frit programmel i den offentlige administration" som i øjeblikket bliver diskuteret i Perus politiske og intelektuelle kredse.

Når man læser Microsofts brev i dets originale eller oversatte form, kan de fleste tilhængere af open source let se at det er fuld af det sædvanlige frygt (Fear), usikkered (Uncertainty) og tvivl (Doubt) som bliver forkortet til FUD. Denne FUD-taktik er gennem tiden blevet brugt af dominerende firmaer til at indgyde folk med frygt for at vælge noget som helst andet end den dominerende løsning som disse firmaer lever af at sælge. At det forholder sig sådan, kommer selvfølgelig ikke som nogen overaskelse. Men selv om det er blevet forsøgt, har ingen indtil nu været i stand til tydeligt og med success (succinctly) at forklare hvorfor mange af Microsofts og andre firmaers synspunkter (assertions) ikke er korrekte - altså indtil nu.

Den peruvianske kongresmand Villanuevas svar, skrevet den 8. april 2002, har givet ham en status som praktisk talt en folkehelt inden for kredsen omkring open source næsten fra den ene dag til den anden. Ved hjælp af elegance og stærk koncentration (attention) omkring fakta og detaljer er brevet i stand til punkt for punkt at tilbagevise de mange ukorrekte og nogle gange endog selvmodsigende syndpunkter (assertions) som González havde fremsat. dr. Villanueva anvender de faktiske kendsgerninger (a matter-of-fact approach) som på en simpel måde fortæller tingenes sammenhæg som de faktisk er, og som det er svært at argumentere imod - specielt fordi brevet inderholder en påmindelse om Microsofts egen dom for programmel-pirateri i Frankrig i 2001 som indtil da havde undgået den nordamerikanske presses opmærksomhed.

Reaktionerne til kongresmand Villanuevas brev kommer vidt og bredt fra, ligesom der har været spekulationer om hvorvidt brevet er ægte eller ikke. Linux Today har fundet frem til historien bag ved brevet og set på hvordan det er lykkedes open source at få opmærksomhed fra den brede befolkning i Peru.

Lidt historie

Villanueva har kendt til open source-programmel og dets fordele i næsten 6 år. Da han var borgmester i Andahuaylas, en lille provins i den sydcentrale del af Peru ønskede han at modernisere de it-systemer som kommunerne anvendte. Han fandt hurtigt ud af at det at indkøbe tilstrækkeligt med licenser fra internationale it-firmaer simpel hen ikke var muligt inden for de økonimiske rammer som Peru må leve med. Endnu værre er det at licenser udløber, for hvis man end ikke har råd til at købe de oprindelige licenser, er det overhovedet ikke realistisk oven i dette at skulle betale for at forny licenserne efter at der er gået 1 eller 2 år.

I stedet for blot at give op på daværende tidspunkt begyndte Villanueva at søge efter alternativer. Det tog ikke ret lang tid inden vi løb ind i open source og bevægelserne bag frit programmel. Jo mere han lærte om disse bevægelser, jo mere måtte han nå til den konklusion at "personer som kun har begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed, men som til gengæld råder over en masse intelligens og andre evner" sagtens kan drage fordel af at fokusere deres energi i retningen af open source.

Og fordelene er ikke begrænset til den indledende etablering og anvendelse, fandt han ud af. Senere når udstyr og programmel har brug for at blive opdateret eller ændret, kan hans egne landsmænd (citizens) gøre dette arbejde i stedet for at skulle betale for en ny runde af licenser for at kunne opgradere eller installere en ny version.

Det peruvianske lovforslag nummer 1609, "Frit programmel i den offentlige administration"

Villanueva var faktisk involveret i udarbejdelsen af lovforslag nummer 1609 før han blev valgt (i august måned 2001) til den peruvianske kongres som repræsentant for Apurimac - en lille region i den sydcentale del af Peru som består af 7 provinser, inklusive Andahuaylas. Efter at han var blevet valgt, begyndte han sammen med sine rådgivere at arbejde på at finde til måder som kan udvide Perus teknologiske base og tiltrække ungdommen til det teknoligiske felt. Dette er noget som Villanueva ser som en nøgle til Perus fremtidige økonomiske vækst. Dette arbejde har ført frem til lovforslag nummer 1609 som blev præsenteret for den peruvianske kongres i november måned 2001.

Lovforslaget kan opsummeres på følgende måde. Lovforslaget siger at alle områder af den peruvianske regering vil blive pålagt at anvende open source-programmel (med en streng definition af begrebet indeholdt i lovforslaget) undtagen i specifikke tilfælde hvor tilstrækkeligt modne open source-løsninger ikke findes. Lovforslaget berører kun regeringens systemer og forhindrer ikke kommecielle enheder fra at deltage, så længe det programmel det tilbyder er open source - eller for uddannelsesinstitutioners vedkommende som måske har brug for et eller andet proprietært programmel af hensyn til forskning eller andre formål. Alle andre institutioner, firmaer og så videre i Peru vil stadig kunne købe hvilket som helst programmel de har lyst til.

Den største barriere Villanueva har mødt er at få drejet opmærksomheden hen på det problem han forsøger at tage hånd om. Ligesom med mange andre aspekter omkring open source er svaret på dette behov kommet i form af de bestræbelser denne græsrodsbeægelse har gjort. Tidligt i historien omkring Linux var universitetsstudenter dem der var mest opmærksomme på dette kommende operativsystem og dets fordele. Det selv samme viser sig at være sandt i Peru netop nu. Ifølge Villanueva sker der det at når Perus universitetsstuderende hører om lovforslag nummer 1609, fortæller de det videre til deres forældre, familie og venner og spreder dermed ideen. Det gør bestemt ingen skade at nogle af disse personer tilfældigvis er peruvianske kongresmænd og andre der bestrider offentlige hverv.

Efterhånden som de hørte om lovforslag nummer 1609, begyndte peruvianske kongresmænd og andre der bestrider offentlige hverv at komme til Villanueva for at spørge om de kunne blive inviteret til hans næste tale om emnet, tit på grund af et ønske fra deres børn. Dermed etableredes der en voksende cirkel som udbredte kundskab om open source og det fordele. Perus største tekniske universitet "Universidad Nacional de Ingeniería" (det nationale universitet for ingeniørvidenskab) har bidraget yderligere til fremgangen inden for universiteterne. Den 14. februar 2002 udtrykte dette respekterede peruvianske institut med kraftig stemme sin egen støtte til initiativet - noget Villanueva har taget imod og bruger som en kilde til stolthed.

Selvfølgelig er alt ikke en dans på roser. Microsofts peruvianske afdeling er naturligvis kraftigt imod lovgivning som kræver at der skal vælges en løsning baseret på open source når det skal anvendes af regeringen. Villanueva peger på at der også er forskellige politikere i Peru som er uenige i en række punkter af lovforslaget enten på grund af deres tætte forbindelse til Microsoft eller andre proprietære it-firmaer eller måske simpelthen på grund af den meget meneskelige frygt for at bevæge sig ind på de ukendte område.

Det er politikernes bekymringer som Villanueva arbejder hårdt for at berolige. Når alt kommer til alt, siger han, kan Peru ikke tillade at specielle interessegrupper - økonomiske eller andre - forhindrer det i at gennemføre en lov som folket og regeringen ønsker, og som han oprigtigt føler vil hjælpe Peru både i landets økonomiske situation og set med hensyn til statens sikkerhed.

Udarbejdelse af brevet

Villanueva forventede at modtage brevet fra Juan Alberto González, direktør for Microsofts peruvianske afdeling. Faktisk havde han bedt om det. Som ved ethvert forsøg på at indføre love på et nyt område havde de peruvianske kongresmænd holdt møde efter møde med institutioner, organisationer, firmaer og enhver anden som havde en interesse i at lovforslaget blev en succes eller gerne ville have ændringer indført i det.

I løbet af denne serie af møder talte Villanueva gentagne gange med folk fra Microsoft. "De var kommet for at give os en række forslag og har fortalt os deres synspunkter. Vi har taget imod dem, som jeg gerne vil understrege, på en demokratisk måde, og ydermere givet dem tid til at forsøge at overbevise os noget andet ... sagt på en anden måde, hvis de havde kunnet overbevise os om at lovforslaget var en fejl". siger Villanueva.

Men under møderne følte den peruvianske kongresmand og hans samarbejdspartnere sig ikke omvendt.

For at fremme processen og sikre at alle problemer var blevet ordentlig gennemtænkt, anmodede Villanueva om at Microsofts peruvianske afdeling fremsendte deres synspunkter, argumenter og bekymringer skriftligt. Men som mange allerede har kunnet se, var den skriftlige version ikke mere overbevisende end de mundtlige argumenter.

På trods af alt dette er Villanueva først og fremmest en advokat og ikke en it-ekspert. Selvom han selv skrev hans nu berømte svarbrev, havde han også et hold af tekniske eksperter der kontrollerede alle de enkelte fakta for at sikre at hans tekniske argumenter var ligeså solide som hans legale og politiske argumenter. Derfor er hans brev både afslørende og fuldt af sammenhængende oplysninger som i det mindste har tvunget folk til at tænke sig om før de forsøger at tilbagevise dets argumentation.

Reaktioner og deres følgevirkninger

Villanueva vidste at det at gå op imod Microsofts peruvianske afdeling var ikke et lille skridt, men havde ikke regnet med den reaktion han har modtaget fra open source-samfundet. "Jeg har modtaget tonsvis af breve fra forskellige dele af verdenen. Jeg er overordentlig overrasket," sagde han da han blev spurgt om omfanget af den reaktionen han har kunnet samle uden for Peru. Støtten til ham fra hans peruvianske kongreskollegaer fortsætter med at vokse, og der er oven i købet et alternativt lovforslag som behandles, fremsat af visepresidenten for kommissionen til beskyttelse af forbrugerne - og dette andet lovforslag har dr. Villanueva også underskrevet som medforslagsstiller.

Kongresmanden er blevet mere og mere grebet af bevægelsen omkring open source og frit programmel som tiden går. Villanueva blev en gang inviteret til en begivenhed i Colombia hvor han skulle møde Richard Stallman fra "Free Software Foundation" (fonden for frit programmel) også kendt under forkortelsen FSF, og til hans store skuffelse blev denne begivehed aflyst. Han tilføjer som en sidebemærkning at han håber at møde Stallman ved en anden international begivenhed - og antyder at en eller anden ovre hos FSF måske kunne sende en åben invitaton.

I mellemtiden føler Villanueva og hans støtter at lovforslag nummer 1609 måske kun er få måneder fra at blive vedtaget. Logforslagets chance for at blive en succes vokser samtidigt med det internationale fremdrift (momentum) opbygges bag dem. Fremdriften er helt bestemt en hjælp fortsætter Villanueva, ligesom at dem i Peru og dem uden for kan hjælpe ved at skrive velformulerede breve til et antal argenturer i Peru inklusive kongresmænd, kommissionen for uddannelse, kommissionen til beskyttelse af forbrugerne, vedrørende både hvordan friheden ved open source og den praktiske værdi ved lovforslaget kunne tænkes gavne Peru, dets regering, dets folk og dets teknologiske industri.

Perus unge fortsætter med at henvende sig til Villanueva idet de tilbyder at demonstrere til støtte for lovforslaget idet de siger "Det er de unge som har brug for at udvikle deres kreativitet, deres intelligens, deres intellekt ... der er mange unge mennesker som kan skabe deres egen beskæftigelse gennem [anvendelsen af] frit programmel."

Nu bliver denne ydmyge peruvianske kongresmand fra Andesbjergene "kun bevæbnet med hans logiske sand eller i det mindste med sandheden," opfordret til at stille op til valg fra Argentina til Miami på grund af et enkelt brev han skrev til en enkelt person i et enkelt firma i forsvar for et enkelt lovforslag.

Når han bliver spurgt om han har noget at tilføje viser Villanueva uden skyggen af tvivl at han var forfatteren af brevet idet han siger "Jeg kunne godt tænke mig at sige til de personer som interesserer sig for frit programmel, og også til [dem der er interesseret i] properietært programmel, at vi allerhelst vil have en markedsøkonomi, men en markedsøkonomi som ikke er styret af monopoler eller 'Leo-polies' - hvor vi ikke har en situation hvor en fyr er løven og efterlader rollen som rotte til alle de andre. Såden at den er åben, den er demokratisk, der er ægte konkurrence, og som det vigtigste at det tillades at folk deltager inden for den teknologiske sektor. Det er dette der interesserer mig, den filosofi der driver mig, og som jeg nævnte, ser jeg personligt et enormt behov for at de yngre bringes tættere på teknologien.

Relaterede henvisninger:

Perus kongres
http://www.congreso.gob.pe/

Undervisningsministeriet (Ministerio de Education)
http://www.minedu.gob.pe/

Kommissionen til beskyttelse af forbrugerne (Defensa del Consumidor y Organismo Reguladores de los Servicios Públicos)
http://www.congreso.gob.pe/organizacion/comisiones.asp

Relaterede artikler:
GNU.org.pe: Peruvian Congressman's Open Letter to Microsoft (May 07, 2002)
The Register: MS in Peruvian Open-Source Nightmare (May 06, 2002)
Wired News: Peru Discovers Machu Penguin (Apr 23, 2002)

Side tæller

Valid HTML 4.01!

Oversat til dansk af Hans Christian Studt og andre medlemmer af Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG)

Her er den oprindelige engelske oversættelse

Andre oversættelser af Dr. Edgar Villanueva svar til Microsoft findes på: http://pimientolinux.com/peru2ms/

Flere oplysninger om Linux og modellen for frit programmel kan findes hos Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG)